Dạy cưỡi ngựa nâng cao

24/11/2016 admin

+ Thời gian : 45 phút / buổi + Số tiết học : 24 buổi / 06 tháng Yêu cầu khóa học: Đã học lớp cưỡi ngựa cơ bản hoặc có các kỹ năng tương đương Bài học nâng cao sẽ giúp con bạn tự tin lên, xuống và điều khiển con ngựa : +…

Xem thêm