Đóng
cuoi-ngua-chuyen-nghiep

Khóa học cưỡi ngựa theo yêu cầu

Thời gian học: 45 phút/ buổi

+ Lựa chọn thời gian học phù hợp và điều chỉnh theo yêu cầu.

+ Nội dung bài học phù hợp và chuyên sâu theo giáo án riêng.

+ Thực hành nhiều bài tập trên nhiều con ngựa khác nhau.

+ Kiểm tra và đánh giá thường xuyên sau mỗi buổi học và khóa học.

+ Ưu tiên tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước do đơn vị tổ chức.

Đăng ký học ngay tại văn phòng hoặc Hotline : 0123 456 789

Khóa học Liên quan
Hotline 24/7: 1900 7179